SYNODA 2021 – 2023Nasledujúce stretnutie ŠTVRTOK 11. 8. 2022 — 18:45 hod. – katechetická miestnosť

(v kostole za organom)