Spoločenstvo Rodín Dňa 4. decembra  2022, t.j. v nedeľu o 15:30 hod.  bude v klube stretko modlitebnej skupiny rodín, na ktoré je každý srdečne vítaný.

Hosťom bude bývalý kaplán v Rozhanovciach vdp. Dominik Macák.