Spoločenstvo Rodín 


Na budúcu nedeľu 29. mája 2022 o 17:00 bude v klube stretko rodín na ktoré Vás srdečne pozývame.  

Svätý Otec pozýva diecézy na 10. svetové stretnutie rodín 2022 - Vatican  News