Spoločenstvo Rodín V nedeľu 26. marca 2023 po krížovej ceste, popoludní bude pravidelné mesačné stretko rodín v katechetickej miestnosti za organom. Témou stretka bude Svätá rodina Ježiš Mária a Jozef, kde po modlitbe a kratšom rozjímaní zo sv. písma môže  každý prispieť svojím pohľadom. Srdečne ste pozvaní všetci kto prejaví záujem.