Bohoslužby


21-TURICE-B-ROZ-5-2024-

Medžugorje 2024

Prosíme tých, ktorí sa prihlásili na pútnický zájazd do Medžugorja, aby uhradili poplatok za zájazd 360€ prevodom na účet uvedený na farskej stránke, príp. v hotovosti Jozefovi Maščákovi.

Číslo účtu Mežugorje 2024: SK06 0900 0000 0052 0152 6925

Je voľných ešte asi 6 miest, kto by mal záujem, môže sa ešte prihlásiť.

Farska-put-do-Medjugorje-2024_plagat
MOZNOST-NA-KRATKU-ADORACIU