Aktuality


Občianske združenie „Rozhanovce – náš domov“, ktorého zakladateľmi sú: Lukáš Sekerák, Martina Koribská a Jozef Maščák si Vás dovoľuje požiadať o poukázanie 2% z Vašich daní za rok 2023. Takto získané prostriedky budú použité na podporu farského detského tábora, vzdelávacích a voľnočasových aktivít organizovaných v spolupráci s farnosťou a na rozvoj našej rozhanovskej komunity. Ak ich chcete podporiť môžete tak urobiť prostredníctvom tlačiva, ktoré nájdete na stolíku pri vchode do kostola alebo si ho môžete stiahnuť na webovej stránke združenia: 

www.rozhanovce-nas-domov.sk

Vyplnené a podpísané tlačivo môžete nechať v sakristii (následne ich osobne zanesieme na príslušný daňový úrad)  – alebo tlačivo Vy osobne doručte na príslušný daňový úrad.


Farska-put-do-Medjugorje-2024_plagat
SVATA-RODINA-modlitbaInštrukcie-Košická-arcidiecéza-COVID-19-5