Prvé sväté prijímanie


  • PLÁNOVANÝ termín Prvého svätého prijímania –  

    • PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

    • 28. 4. 2024

  •  

  • Deti, ktoré už boli na prvé sväté prijímanie pozývam, aby si vykonali pobožnosť deviatich prvých piatkov  

  •  
  •  
  • Odporúčam deti do vašich modlitieb


Spovedne_zrkadlo-1

Spovedne_zrkadlo-2


Deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie dostanú slovníček Malý misionár v rozmere A6, ktorý obsahuje texty a 51 obrázkov-samolepiek na jednotlivé nedele a prikázné sviatky liturgického roka. Sú v ňom vyznačené nedele a prikázané sviatky, kedy deti za účasť na svätej omši dostanú nálepku.

Značiť si do nich budem aj účasť na piatkových svätých omšiach pre deti. Deti si s pomocou slovnícčka pripomenú evanjelium nedele a prikázaných sviatkov obrázkom, citátom z evanjelia a krátkou myšlienkou. Slovníčky sú v sakrestii kostola kde si ich môžete vyzdvihnúť.

(Nálepky a slovníčky dostanú deti len v sakrestii kostola – teda nie na fare ani v škole) 

     

       

 

Prvoprijímajúci by mali byť každú nedeľu na sv. omši a navštevovať náboženskú výchovu v škole, do ktorej chodia. Vrelo odporúčame aj účasť na piatkových sv. omšiach, kde sa deti zapájajú do spievania pesničkami a tančekom.

Všetky dôležité informácie o stretnutiach prvoprijímajúcich sú vždy vyhlásené pri nedeľných oznamoch.

Na sväté prijímanie a svätú spoveď môžu pristúpiť len pokrstené deti. Základnú prípravu absolvujú deti v škole počas vyučovania náboženskej výchovy. Bezprostrednú prípravu tvoria stretnutia v kostole.

Tí, ktorí nie sú z našej farnosti potrebujú priniesť povolenie od správcu farnosti, v ktorej žijú.

Deti, ktoré neboli pokrstené v našej farnosti, musia predložiť potvrdenie o krste z farnosti, kde boli pokrstené – potvrdenie odovzdať v sakristii kostola, alebo doniesť na nácvik.

Vedomosti, ktoré by mali deti ovládať:

– základné modlitby a vedomosti (Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, Verím v Boha, Modlitbu ľútosti… —- EUCHARISTIA – SVÄTÁ SPOVEĎ (SVIATOSŤ ZMIERENIA – ČO TO JE? … AKO S ATIETO SVIATOSTI MÁM PRIPRAVIŤ)

– učivo náboženskej výchovy (NAV) 3. ročníka základnej školy

– vedieť vymenovať Desatoro Božích prikázaní, Pätoro cirkevných prikázaní, Sedem sviatostí, 6 hlavných právd

– bližšie sa rozoberajú aj na hodinách NAV

– vedieť postup pri sv. spovedi

– ako sa na ňu pripraviť, ako sa spovedať, vykonať zadosťučinenie…

– poznať priebeh sv. omše…