Detské sv. omše a detské stretká

Každý piatok je v našej farnosti sv. omša s účasťou detí.
Všetky deti majú možnosť zapojiť sa do jej priebehu. Hodinu pred začiatkom sv. omše je nácvik piesní, ktoré sa potom na sv. omši spievajú.
Pol hodinu pred začiatkom sa deti modlia sv. ruženec a na omši potom spievajú vopred nacvičené pesničky.
Srdečne Ťa pozývame, aby si sa k nám pripojil.

Raz mesačne sa v katolíckom klube (oproti Domu smútku – starému kostolu) konajú stretká detí.

Zvyčajne ide o workshop, kde spolu niečo vyrábame alebo pripravujeme podľa aktuálnej témy.

Tieto stretká pripravuje Anka Forgáčová.

Príď medzi nás.