Detské sv. omše a detské stretká

V piatok je v našej farnosti sv. omša s účasťou detí.
Všetky deti majú možnosť zapojiť sa do jej priebehu. O 16: 30 hod. býva nácvik piesní, ktoré sa potom na sv. omši spievajú.
Pol hodinu pred začiatkom sa deti modlia sv. ruženec a na omši potom spievajú vopred nacvičené pesničky.
Srdečne Ťa pozývame, aby si sa k nám pripojil.

Príď medzi nás.