Úlohy pre detičky


Obrázok si vytlačte a každý deň adventu možete vymaľovať deň, ktorý už končí. Tohtoročný advent sa začína prvou adventnou nedeľou – 28. 11. 2021 to znamená prvá sviečka. A za každý dobrý skutok, modlitbu, pomoc rodičom, súrodencom, výborná známka v škole … atd. môžete vymaľovať jednu hviezdičku. 🙂 Všetkým Vám prajem požehnaný advent.