Aktuality


Vyzva-maj-2021-1

Vyzva-maj-2021-2Plagat-RV-jun-21


Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU so sv. Jozefom sa uskutoční 11. – 13. júna 2021. Ak to opatrenia dovolia, bude v Rodinkove v Belušských Slatinách. Ale pravdepodobne to bude v ONLINE forme cez Zoom. Prihlásiť sa bude možné cez prihlasovací formulár, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke Rodinkova. Duchovnú obnovu pre túto skupinu rozvedených usporadúvame raz do roka.

Predpokladajúc, že cez leto bude možné usporiadať tábory, chcel by som Vás informovať aj o druhej akcii pre rozvedených, určenej hlavne pre deti z rozvedených rodín spolu s ich rodičom (alebo rodičmi).

Pozývame Vás na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 15. – 21. augusta 2021 v Chate Lubetha v Ľubietovej. Prihlasovať sa je možné do konca mája cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk. Pobyt organizujú Misionári Saletíni so spolupracovníkmi. Viac info na plagáte.

Prajem Vám požehnaný deň 

Matej Trizuliak MS
SVATA-RODINA-modlitbaDekrét-o-oslobodení-od-účasti-na-nedeľnej-sv.-om-si


Podľa inštrukcií od otca arcibiskupa Vás aj ja v jeho mene chcem pozvať, aby sme sa v našej farnosti počas celého obdobia prísnych opatrení týchto dní, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch.

Úmysel – za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál.  


Inštrukcie-Košická-arcidiecéza-COVID-19-5