Aktuality


KS-Kosice


Ponuka-studia-na-Teologickej-fakulte-v-Kosiciach-a-v-Knazskom-seminari-v-Kosiciach.d-ocx
SVATA-RODINA-modlitbaDekrét-o-oslobodení-od-účasti-na-nedeľnej-sv.-om-siPodľa inštrukcií od otca arcibiskupa Vás aj ja v jeho mene chcem pozvať, aby sme sa v našej farnosti počas celého obdobia prísnych opatrení týchto dní, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch.

Úmysel – za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál.  


Inštrukcie-Košická-arcidiecéza-COVID-19-5