Prvé sväté prijímanie


  •  Prvoprijímajúce deti pozývam, aby si vykonali pobožnosť deviatich prvých piatkov  

  •  
  •  
  • Odporúčam deti do vašich modlitieb

Keďže je ťažké určiť kedy sa situácia ohľadom pandémie zlepší, zatiaľ dátum prvého sv. prijímania nie je.

Verím ale, že čoskoro bude možné slúžiť sv. omše aj za účasti veriacich a pritom sa aj stretnúť v kostole. Potom by sme sa s rodičmi dohodli na ďalšom postupe. (príprava, dátum…)

Chcem však poprosiť rodičov detí, ktoré ste prihlásili na prvé sväté prijímanie v tohto roku, aby ste si všímali týždenné zadania z hodín Náboženstva na Edupage.  

Deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie dostanú slovníček Malý misionár v rozmere A6, ktorý obsahuje texty a 51 obrázkov-samolepiek na jednotlivé nedele a prikázné sviatky liturgického roka. Sú v ňom vyznačené nedele a prikázané sviatky, kedy deti za účasť na svätej omši dostanú nálepku.

Značiť si do nich budem aj účasť na piatkových svätých omšiach pre deti. Deti si s pomocou slovnícčka pripomenú evanjelium nedele a prikázaných sviatkov obrázkom, citátom z evanjelia a krátkou myšlienkou. Slovníčky sú v sakrestii kostola kde si ich môžete vyzdvihnúť.

(Nálepky a slovníčky dostanú deti len v sakrestii kostola – teda nie na fare ani v škole) 

     

       

 

Prvoprijímajúci by mali byť každú nedeľu na sv. omši a navštevovať náboženskú výchovu v škole, do ktorej chodia. Vrelo odporúčame aj účasť na piatkových sv. omšiach, kde sa deti zapájajú do spievania pesničkami a tančekom.

Všetky dôležité informácie o stretnutiach prvoprijímajúcich sú vždy vyhlásené pri nedeľných oznamoch.

Na sväté prijímanie a svätú spoveď môžu pristúpiť len pokrstené deti. Základnú prípravu absolvujú deti v škole počas vyučovania náboženskej výchovy. Bezprostrednú prípravu tvoria stretnutia v kostole.

Tí, ktorí nie sú z našej farnosti potrebujú priniesť povolenie od správcu farnosti, v ktorej žijú.

Deti, ktoré neboli pokrstené v našej farnosti, musia predložiť potvrdenie o krste z farnosti, kde boli pokrstené – potvrdenie odovzdať v sakristii kostola, alebo doniesť na nácvik.

Vedomosti, ktoré by mali deti ovládať:

– základné modlitby (Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, Verím v Boha, Modlitbu ľútosti…)

– učivo náboženskej výchovy (NAV) 3. ročníka základnej školy

– vedieť vymenovať Desatoro Božích prikázaní, Pätoro cirkevných prikázaní, Sedem sviatostí, 6 hlavných právd

– bližšie sa rozoberajú aj na hodinách NAV

– vedieť postup pri sv. spovedi

– ako sa na ňu pripraviť, ako sa spovedať, vykonať zadosťučinenie…

– poznať priebeh sv. omše…