Info 2

Podľa inštrukcií od otca arcibiskupa Vás aj ja v jeho mene chcem pozvať, aby sme sa aj v našej farnosti počas celého obdobia prísnych opatrení týchto dní, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch.

Bližší opis a úmysel nájdete nižšie v bode číso 5. Tento úmysel za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál a pozvanie k spoločnej modlitbe si pripomenieme krátkym zvonením zvona, večer o ôsmej hodine. 

Niečo pre deti 🙂

Odpustky

Ráchelina-vinica-apríl-2020-1